ISTQB® Certified Tester - Performance Testing (CTFL-PT)

  How to schedule an exam?

Click here to see how to schedule your exam.

  Exam options

What are the exam options available?

  Time Extension

How to request extra time

  2TRY

What is 2TRY and how does it work?

ISTQB® Certified Tester - Performance Testing (CTFL-PT)

$ 244,57
+ 0 % (0.00 USD) Taxes
Het gekochte examen kan worden afgelegd in:    Germany
taal
examentype

No exam date available

Extra opties

(+$ 10,00)
(+$ 35,00)
(+$ 20,00)

Efficientie op het gebied van software prestatie (of gewoonweg „prestatie“) is een essentieel onderdeel van een positieve gebruikerservaring bij het gebruik van applicaties op zowel mobiele alsvaste apparatuur. Prestatie-testen spelen een cruciale rol in hetbepalen van acceptabele kwaliteitscriteria voor de eindgebruiker en zijnvaak nauw verweven met andere disciplines, zoals usability engineering en prestatie-engineering.Het evalueren van de functionele doeltreffendheid, degebruiksvriendelijkheid en van andere kwaliteitscriteria in stress-situaties, zoals bijvoorbeeld gedurende het uitvoeren van een prestatie-test, kan stress-gerelateerde problemen aan het licht brengen, die juistdeze kwaliteitscriteria weer beinvloeden.

De ISTQB ® Certified Tester Foundation Level Performance Testingsyllabus behandelt de volgende belangrijke aspecten van het prestatie-testen:

 • Technische aspecten
 • Methodische aspecten
 • Bedrijfsmatige aspecten

Hoe behaal ik dit certificaat?

Voor het behalen van het certificaat dient het ISTQB® Certified TesterFoundation Level Performance Testing exam succesvol afgelegd teworden.Voorbereiding op het examen is mogelijk via een geaccrediteerdecursus voor ISTQB® Certified Tester Foundation Level PerformanceTesting; deelnemers krijgen relevante examenstof enexamengerelateerde onderwerpen op een heldere manier onderwezenen toegelicht.De syllabus omvat onderwerpen van belang voor iedereen die werkt ophet gebied van prestatie-testen:

 • De basisconcepten van prestatie en prestatietesten
 • Het onderscheiden en definitieren van prestatierisico’s,
 • prestatiedoelen en prestatie-eisen, zodat aan de eisen en
 • verwachtingen van directe belanghebbenden voldaan wordt
 • Het verzamelen en begrijpen van prestatiestatistieken
 • Het opstellen van een prestatie-testplan, zodat vastgestelde
 • doelen bereikt worden
 • Het ontwerpen, implementeren en uitvoeren van eenvoudige
 • prestatie-testen
 • Het analyseren van de resultaten van prestatie-testen, en het
 • communiceren van de implicaties naar belanghebbenden
 • Het uitleggen van het proces, de rationale, de resultaten en deimplicaties van prestatie-testen aan directe belanghebbenden
 • Kennis van de verschillende categorien en doeleinden vanbeschikbare prestatie-tools, en begrip van de criteria voor een juiste selectie en toepassing.
 • Het verenigen van prestatie-testen met de software-levenscyclus.
 • Voor diegenen die de voorkeur geven aan zelfstudie, is het examenbeschikbaar via Pearson Vue.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Om toegelaten te worden tot het ISTQB® Certified Tester FoundationLevel Performance Testing examen, is het noodzakelijk over hetISTQB® Certified Tester Foundation Level certificaat te beschikken.

Wat heb ik aan het certificaat?

Het ISTQB® Certified Tester Foundation Level Performance Testingcertificaat:

 • Is een onafhankelijk, internationaal erkende certificering vanexpertise op het gebied van software-testen, met een specialisatie in prestatie-testen.
 • Toont kennis aan van het ontwerpen, ontwikkelen,
 • implementeren en uitvoeren van eenvoudige prestatie-testen
 • Toont kennis aan van het definieren van prestatie-risico’s envan het bewaken en vastleggen van prestatie-statistieken.

Voor wie is het certificaat bedoeld?

De foundation-level kwalificatie richt zich op iedereen die zich metsoftware testen bezighoudt en zijn/haar kennis van prestatie-testen wilverbreden, of die een carriere als specialist op het gebied van prestatie-testen wil beginnen. Daarnaast richt de kwalificatie zich opprofessionals op het gebied van prestatie-engineering die hun kennisvan prestatie-testen willen vergroten.

De kwalificatie is bij uitstek geschikt voor:

 • Software testers, specifiek ook testanalisten en technischetestanalisten
 • Prestatie-testers
 • Prestatie-engineers

Welke andere certificaties zijn beschikbaar?

Andere relevante ISTQB® certificaties zijn:● ISTQB® Certified Tester Foundation Level – Agile Tester● ISTQB® Certified Tester Foundation Level - Model BasedTester● ISTQB® Certified Tester Advanced Level - Test Manager● ISTQB® Certified Tester Advanced Level - Technical TestAnalyst● ISTQB® Certified Tester Advanced Level - Test AutomationEngineer● ISTQB® Certified Tester Advanced Level - Security TesterDoor het eveneens behalen van de certificaties ISTQB® CertifiedTester - Advanced Level, Test Manager and the ISTQB® CertifiedTester - Technical Test Analyst, kan de status van Full Certified Tester Advanced Level verkregen worden.

CT-FL-PT

Datasheet

Board
ISTQB® - International Software Testing Qualifications Board
examenvragen
40
minimum score
65 %
examenduur
90 min
toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot het ISTQB® Certified Tester Foundation Level Performance Testing examen, dient u te beschikken over het you ISTQB® Certified Tester Foundation Level certificaat.
productsoort
Exam
training
recommended

Downloaden

ISTQB-CTFL-PT-Syllabus-GA-2018

ISTQB-CTFL-PT-Syllabus-GA-2018

Downloaden (999.29k)

ISTQB CTFL PT Syllabus DE

ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus - Performance Testing - DEUTSCH

Downloaden (1.19M)

CTFL-PT Sample Exam Questions EN

ISTQB Certified Tester Foundation Level - Performance Testing, Sample Exam Questions - ENGLISH

Downloaden (237.1k)

CTFL-PT Sample Exam Answers EN

ISTQB Certified Tester Foundation Level - Performance Testing, Sample Exam Questions - ENGLISH

Downloaden (240.03k)

CTFL-PT Sample Exam Questions DE

ISTQB Certified Tester Foundation Level - Performance Testing, Sample Exam Questions - DEUTSCH

Downloaden (349.58k)

CTFL-PT Sample Exam Answers DE

ISTQB Certified Tester Foundation Level - Performance Testing, Sample Exam Answers - DEUTSCH

Downloaden (372.11k)

ISTQB® Exam Structures & Rules

ISTQB® Exam Structures & Rules v1.1

Downloaden (827.33k)

ISTQB® Exam Structures Tables

ISTQB® Exam Structures Tables V1.4

Downloaden (1M)