Practitioner in Agile Quality (PAQ)

  How to schedule an exam?

Click here to see how to schedule your exam.

  Exam options

What are the exam options available?

  Time Extension

How to request extra time

  2TRY

What is 2TRY and how does it work?

Practitioner in Agile Quality (PAQ)

$ 487,80
+ 0 % (0.00 USD) Taxes
Het gekochte examen kan worden afgelegd in:    Germany
taal
examentype

No exam date available

Extra opties

(+$ 35,00)
(+$ 20,00)

PAQ is een praktijkgerichte, op versneld leren methodiek gestoelde Agile-certificering. Het is ontworpen om mensen met bestaande Agile-basiskennis in staat te stellen in een intensieve leeromgeving hun vaardigheden naar een practitioner-niveau te brengen.PAQ dringt diep door in de dagelijkse agile praktijk, waarbij de nadruk ligt op die competenties, die binnen succesvolle agile teams essentieel zijn voor waardeverhoging voor zowel bedrijf als klant. Een Practitioner in Agile Quality gebruikt agile methoden als effectieve manier om kwalitatief hoge software versneld op te leveren.Agile kwaliteit is de collectieve en evenredig verdeelde verantwoordelijkheid van alle teamleden. Een PAQ certificering is niet alleen relevant voor testers, maar voor alle teamleden met (deel)verantwoordelijkheid voor het continu verbeteren van met agile methodes opgeleverde producten, diensten en gebruikerservaringen.

De training bouwt voort op bestaande test- en software-kwaliteitsmanagement methoden en agile methoden. De training inspireert deelnemers via praktische toepassingen, ervaringsgericht en samenwerkend leren tot vertrouwen in de eigen kennis en vaardigheden.

De training bereidt deelnemers voor op PAQ praktijkexamen (certificeringsexamen), dat is afgestemd op het PAQ competentie-framework.

Voor meer informatie bezoek [hier] ([https://isqi.org/lp/practitioner-agile-quality/)

Please contact us or your Training Provider

Hoe verkrijg ik de certificering?

Om PAQ-gecertificeerd te worden is het noodzakelijk om een PAQ training te volgen en het Practitioner in Agile Quality (PAQ) examen succesvol af te leggen. Het on-line examen duurt 2,5 uur en bestaat uit 2 delen:* Een ‘hands-on’ gedeelte:een voorbeeldproject met gebruikerservaringen, bijbehorende ontwerpdocumentatie en een met gebreken doorspekt ‘multi-drop’-toepassing* Scenario-gebaseerde open vragen: 1 of 2 scenario’s met bijbehorende vragen (maximaal 5 vragen in totaal).

De puntentoekenning is alsvolgt:* Praktijkgedeelte: 90* Scenario-gedeelte:10* Totaal:100* Slaagpercentage:60 (60%)

Soft skills worden gedurende de training door de trainer geëvalueerd.

Het PAQ-examen is momenteel in het engels beschikbaar. Deelnemers die het examen niet in hun moedertaal of dagelijkse omgangstaal schrijven, komen in aanmerking voor 25% tijdverlenging.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Dit is een practitioner-cursus. Van kandidaten wordt verwacht dat ze hebben voldaan aan de vereisten van een van de agile certificeringen, zoals iSQI® Certified Agile Essentials (CAE), iSQI® Certified Scrum Master Pro, ISTQB® Foundation Agile Tester of beschikken over 2 jaar professionele ervaring in Agile.Vanwege de praktische, ervaringsgerichte leerbenadering van deze cursus wordt voorkennis verondersteld die, indien niet aanwezig, het voor kandidaten moeilijk zal maken om de cursus en de bijbehorende assessments binnen de beschikbare cursustijd te voltooien.Van kandidaten wordt verwacht dat ze basispraktijken en -technieken kunnen toepassen, zoals:* Kennis van testontwerp - EP / BVA / Overgangsvorm / Beslissingstabellen / Verkennend* Basis testterminologie* Begrip van het verschil tussen functioneel en niet-functioneel testen, inclusief de basisconcepten van prestatie- en bruikbaarheidstesten* Alle activiteiten die verband houden met het fundamentele testproces uit kunnen voeren

Wat zijn de voordelen van de certificering?

Door het certificeringsexamen succesvol af te leggen kunt u aantonen dat u beschikt over de in het PAQ competentie-framework beschreven competenties en vaardigheden: * Agile mindset – Demonstreer de bij een agile mindset behorende softskills binnen de kaders van het agile manifest en de agile principes toe te kunnen passen.* Snel resultaat – Optimaliseer de productoplevering door het implementeren van efficiënte en effectieve methoden – maximalisatie van het onderhanden werk* Integreer Kwaliteit – Implementeer teamactiviteiten zodat het behalen van de produktskwaliteitsdoelstellingen voor ieder persona gedurende de gehele productlevenscyclus gegarandeerd zijn.* Technische principes – Ontwikkel het juiste product direct op de juiste manier. Het maximaliseren van bedrijfswaarde met behulp van herhaalbare, controleerbare en aanpasbare processen, terwijl de technische schuld wordt geminimaliseerd.* Continu testen – Ondersteun de integratie van code door meerdere keren per dag te itereren, te bouwen, te testen, zodat gecommitteerde items in lijn met de acceptatiecriteria en de iteratie-definitie van klaar voltooid worden.* Schaalbaarheid –Identificeer extra risico\'s en wijzigingen die nodig zijn om processen effectief te schalen op basis van teamgrootte en / of verdeling

Voor wie is de certificering bedoeld?

De training richt zich op iedereen die zijn/haar Agile vaardigheden wil vergroten en een versnelde, kwalitatief hoge oplevering van goed functionerende software wil veiligstellen. Hieronder vallen softwareontwikkelaars, bedrijfsanalisten, projectmanagers, teamleiders, softwaretesters, Scrum Masters en alle andere teamleden binnen een Agile teamstructuur.

Welke andere gerelateerde certificeringen zijn relevant?

De volgende certificeringen kunnen voor u eveneens interessant zijn:

PAQ-Cert

Datasheet

Board
Alliance for Qualification
examenvragen
8
minimum score
60 %
examenduur
150 min
toelatingsvoorwaarden
Candidates are expected to have met one of the agile knowledge pre-requisites such as iSQI® Certified Agile Essentials (CAE), iSQI® Certified Scrum Master Pro, ISTQB® Foundation Level Agile Tester OR have 2 years professional experience working in Agile.
productsoort
Exam
training
required

Downloaden

PAQ Competency Framework

Practitioner in Agile Quality (PAQ) Competency Framework and Assessment Overview - ENGLISH

Downloaden (441.69k)